Şcoala Gimnazială nr. 1 Vlădeni cuprinde următoarele structuri:

Şcoala Gimnazială nr. 2 Brehueşti;

Şcoala Gimnazială nr. 3 Mîndreşti;

Şcoala Primară nr. 1 Huţani;

Grădiniţa cu program normal ,,Voiniceii” Vlădeni;

Grădiniţa cu program normal,,Căsuţa cu poveşti”Brehueşti;

Grădiniţa cu program normal ,,Prichindel” Mîndreşti;

Grădiniţa cu program normal Huţani

Toate unităţile şcolare de mai sus se găsesc în cadrul comunei Vlădeni care este amplasată la 15 Km N-V de municipiul Botoşani şi 25 Km de municipiul Suceava pe E-58. Se învecinează la N cu oraşul Bucecea, în partea de N-E cu comuna Mihai Eminescu, la E cu comuna Curteşti, la S cu comuna Corni, iar la V cu râul Siret –graniţa naturală care separă judeţul Botoşani de judeţul Suceava.

Şcoala Gimnazială nr. 1 Vlădeni, împreună cu structurile sale este o instituţie perfect integrată în slujba comunităţii, funcţionând ca un tot unitar în asigurarea eficienţei şi echilibrului instruirii şi educării a 511  copii în 6 grupe de învăţământ preşcolar (120copii), 14 clase de învăţământ primar (214 elevi) şi 10 clase de învăţământ gimnazial (177 elevi). Asupra bunei activităţi a şcolii noastre veghează un număr de 40 de cadre didactice din care 6 educatoare, 14 învăţători şi 19 profesori -toţi calificaţi şi titulari în proporţie de 97,20%, alături de un colectiv de 3 persoane -personal didactic auxiliar şi 12 persoane încadrate ca personal

nedidactic. Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în condiţii moderne. Cele 11 clădiri din cele 4 localităţi în care funcţionează Şcoala Gimnazială nr. 1

Vlădeni totalizează 6 săli de grupă, 29 de săli de clasă, 3 cabinete complete de tip AEL totalizând 55 de posturi de lucru, 3 biblioteci, un punct de informare şi un club şcolar, ambele amenajate în urma derulării unor proiecte prin P.I.R., o sală de sport complet utilată, 2 laboratoare de chimie-fizică, 2 cabinete de biologie şi unul de limba română.